Fysioterapeut Karoline Bjøru.

Ta gjerne direkte kontakt på 94861107 eventuelt via klinikk telefon 75561704. Mail: ekbj_95@hotmail.com.

  • Fysioterapeut 
  • Trykkbølge
  • Forsikringssaker avtale med Tryg og Gjensidige gjennom Nordic Netcare. Samt eventuellt andre med forsikring. 
  • Erfaring innen rehabilitering.
  • Treningsveiledning/opptrening ved ulike diagnoser og problemstillinger.