Manuellterapi

Manuellterapeuter er spesialister på skade og sykdom i muskelskjelettapparatet

Illustrasjonsbilde av mann som får behandling av manuellterapaut.Vi undersøker og vurderer bevegelsesapparatets og forskjellige ledds nevromuskulære og biomekaniske funksjon med tanke på bevegelighet, stabilitet og smerte. Ved behov henviser manuellterapeuter pasientene videre til bildeutredning (røntgen, MRI, CT m.m.) eller til annen spesialist. Etter undersøkelsen vil manuellterapeuten kunne gi informasjon om diagnose, årsak til smerter og funksjonssvikt og prognose.

Vitenskapelig dokumentert behandlinsmetode.

Manuellterapeuter benytter vitenskapelig dokumenterte behandlingsmetoder for å lindre smerter, gjenopprette normal funksjon eller forsinke en progredierende funksjonssvikt. Eksempler på slike metoder er leddmobilisering og -manipulasjon, manuell bløtvevsbehandling, massasje, muskeltøyninger og nervemobilisering. I tillegg vil manuellterapeuten kunne veilede og styre rehabiliteringen etter skader og undervise i mestringsstrategier/kognitiv terapi ved kroniske smerter og sykdom. Manuellterapeuten foretar sin vurdering med en grunnleggende forståelse for at feilfunksjoner i muskelskjelettsystemet også kan skyldes psykologiske og sosiale forhold.

Gjennom behandlingsperioden vil du som pasient få informasjon om, og hjelp til, å trene opp og forbedre en redusert funksjonsevne i tillegg til å forebygge tilbakefall. Du vil også få veiledning om hvordan du skal forholde deg til dine plager.

Hvilke pasienter behandler en manuellterapeut?

Manuellterapeuter behandler pasienter med plager og nedsatt funksjon i Nerve-,muskel- og skjelettapparatet samt pasienter som trenger rehabilitering etter skader (for eksempel idrettsskader) og operasjoner.

Eksempler er:

  • Nedsatt funksjon og smerter i og fra hode, kjeve, nakke og rygg
  • Nedsatt funksjon og smerter i og fra bekkenet
  • Nedsatt funksjon og smerter i og fra ledd, sener, muskler og nerver i armer og bein etter sykdom, slitasje eller skade.