Renate Bugge

Fysioterapeut

  • Fysioterapeut med Spesial Kompetanse i ortopedisk medisin,?OMI basic
  • Spesialist arbeidshelse
  • Medisinsk Treningsterapi (MTT)
  • Triggerpunktbehandling (IMS)
  • Redcord