Nytt psykomotorisk fysioterapi-tilbud i Bodø

 

 

Vår nye kollega, fysioterapeut Vibeke Beritsdatter Svarholt, har ledig kapasitet for psykomotorisk behandling fra april 2014.

 

Hun har også ledig kapasitet fra mars 2014 for nevrologiske vurderinger og utarbeidelse av behandlingstiltak.

 

Vibeke har lang fartstid som fysioterapeut, med bakgrunn fra fysioterapiavdelinga på NLSH, hvor hun var tilknyttet nevrologisk avd., og Rehabiliteringsavdelinga Bodø kommune. Hun har lang erfaring innen utredning og behandling av pasienter med slag, MS, hodeskader, Parkinson, nevropatier, rygg-  og nakkeproblematikk og spørsmål om nevrologi vs. konversjonslidelser. Hun har Advanced-nivå i Bobath-konseptet.Hun har også lang erfaring med å koordinere rehabiliteringsprosesser, samarbeide med andre faggrupper og instanser og med pårørende. Hun har god oversikt over det kommunale hjelpeapparatet.

 

Hun ansees som en ressurs innen dette feltet, og vil kunne bistå med vurderinger vedrørende nevrologiske pasienter og forslag til behandlingstiltak. Hun kan også gjøre second opinion-vurderinger ved behov.

 

Hun er nå i gang med spesialisering i psykomotorisk fysioterapi, og virksomheten hennes vil primært være rettet mot dette feltet. Hun vil ta imot pasienter både til

individuell vurdering/behandling og til trening i bevegelsesgrupper. Hun vil drive praksis ved Sjøgata Fysioterapi, dels privat, dels gjennom refusjon. Dette med

bakgrunn i refusjonsrettigheter/begrensinger under utdanningsforløp.

 

Vibeke kan nåes på telefon 97 58 24 72.