Stian Holmvik

Lege med spesial kompetanse i

Ortopedisk Medisin. Spesialist i allmennmedisin

Jo Vegar Haugen

OMN-klinikken vil presentere sitt nyeste tilskudd til staben.

Fysioterapeut Jo Vegar Haugen kom flyttende fra en fjordbygd i Hardanger for å ta fatt på en spennende og faglig hverdag her ved OMN-klinikken i Bodø. Hos Jo Vegar vil du få vurdering/behandling innen 24 timer i normal arbeidsuke. Et fantastisk tilbud til deg som trenger akuttbehandling.

Jo Vegar har tidligere jobbet som fysioterapeut ved omsorgsboliger i Trondheim og i en kommunal klinikk i Eidfjord. Han kan nåes på tlf 92 46 23 40 for en uforpliktende og hyggelig samtale.

Hva er Klinisk ortopedisk medisin?

 

Klinisk Ortopedisk Medisin er et klinisk undersøkelses- og behandlingssystem for muskel- og skjelettlidelser. Systemet er basert på den engelske legen James Cyriax´s banebrytende arbeide innen diagnostikk og behandling. Systemet er

videreført med hensyn til dagens forskning og viten.

 

Klinisk ortopedisk medisin bygger bl.a. på:

• En inngående forståelse av referert smerte og strukturenes

embryonale opprinnelse.

• Kunnskap om funksjonell- og topografisk anatomi.

• Nøyaktig og systematisk opptak av sykehistorie og klinisk

undersøkelse.

• Kunnskap om hvordan de forskjellige sykdommene oppstår og

utvikles.

Benny E. Storheil

Fysioterapeut/Manuell Terapeut

MSc Sports & Exercise Injury Management.

Internasjonal lærer i Ortopedisk Medisin

Doctor of Physical Therapy

Renate Bugge

Fysioterapeut med Spesial

Kompetanse i ortopedisk medisin,ᅠOMI basic

Spesialist arbeidshelse

Medisinsk Treningsterapi (MTT)

Triggerpunktbehandling (IMS)

Redcord

Tom Jimmy Hansen

Fysioterapeut,ᅠvidereutdanning i ortopedisk medisin,

vasyli kurs for såletilpassning.

Morten Solstad

Fysioterapeut, utdannet ved University College Syddanmark i Danmark.

Har tidligere arbeidet på Nordlandsklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge og på Rehabiliteringsavdelinga i Bodø kommune.

Har ansvaret for herrelaget til IK Grand i 3. divisjon.

 

Klinisk Ortopedisk Medisin (Orthopaedic Medicine International).

Arbeider hovedsakelig med plager knyttet til muskel- og skjelettapparatet.

 

Ettersom Morten arbeider helprivat behøver du ikke henvisning fra din lege og du er garantert time iløpet av noen dager. I tillegg til å jobbe med privatpasienter arbeider han også for deg som har helseforsikring (Hjelp24, eller lignende).