Manuellterapi

 

Manuellterapeuter er spesialister på skade og sykdom i muskelskjelettapparatet. De undersøker og vurderer

bevegelsesapparatets (for eksempel forskjellige ledds) nevromuskulære og biomekaniske funksjon med tanke

på bevegelighet, stabilitet og smerte. Ved behov henviser manuellterapeuter pasientene videre til bildeutredning

(røntgen, MRI, CT m.m.) eller til annen spesialist. Etter undersøkelsen vil manuellterapeuten kunne gi informasjon

om diagnose, årsak til smerter og funksjonssvikt og prognose.

 

Manuellterapeuter benytter vitenskapelig dokumenterte behandlingsmetoder for å lindre smerter, gjenopprette

normal funksjon eller forsinke en progredierende funksjonssvikt. Eksempler på slike metoder er leddmobilisering

og -manipulasjon, manuell bløtvevsbehandling, massasje, muskeltøyninger og nervemobilisering. I tillegg vil

manuellterapeuten kunne veilede og styre rehabiliteringen etter skader og undervise i mestringsstrategier/kognitiv

terapi ved kroniske smerter og sykdom. Manuellterapeuten foretar sin vurdering med en grunnleggende forståelse

for at feilfunksjoner i muskelskjelettsystemet også kan skyldes psykologiske og sosiale forhold.

 

Gjennom behandlingsperioden vil du altså som pasient få informasjon om og hjelp til å trene opp og forbedre en

redusert funksjonsevne i tillegg til å forebygge tilbakefall. Du vil også få veiledning om hvordan du skal forholde deg

til dine plager.

 

Hvilke pasienter behandler en manuellterapeut?

Manuellterapeuter behandler pasienter med plager og nedsatt funksjon i Nerve-,muskel- og skjelettapparatet.

Eksempler er: Nedsatt funksjon og smerter i og fra hode, kjeve, nakke og rygg, Nedsatt funksjon og smerter i og

fra bekkenet,Nedsatt funksjon og smerter i og fra ledd, sener, muskler og nerver i armer og bein etter sykdom,

slitasje eller skade. Manuellterapeuter behandler også pasienter som trenger rehabilitering etter skader

(for eksempel idrettsskader) og operasjoner.