Lars Inge Strømsnes

Fysioterapeut med spesial

kompetanse ortopedisk medisin, OMI-basic

Stian Holmvik

 Lege med spesial kompetanse i

Ortopedisk Medisin. Spesialist i allmennmedisin

Leder Nordland Legeforening

Hva er Klinisk ortopedisk medisin?

 

Klinisk Ortopedisk Medisin er et klinisk undersøkelses- og behandlingssystem for muskel- og skjelettlidelser. Systemet er basert på den engelske legen James Cyriax´s banebrytende arbeide innen diagnostikk og behandling. Systemet er

videreført med hensyn til dagens forskning og viten.

 

Klinisk ortopedisk medisin bygger bl.a. på:

• En inngående forståelse av referert smerte og strukturenes

embryonale opprinnelse.

• Kunnskap om funksjonell- og topografisk anatomi.

• Nøyaktig og systematisk opptak av sykehistorie og klinisk

undersøkelse.

• Kunnskap om hvordan de forskjellige sykdommene oppstår og

utvikles.

Benny E. Storheil

Fysioterapeut/Manuell Terapeut

MSc Sports & Exercise Injury Management.

Internasjonal lærer i Ortopedisk Medisin

Doctor of Physical Therapy