Behandlinger

 

Klinisk ortopedisk undersøkelse

ved første besøk blir det tatt opp en grundig sykehistorie. Undersøker vil bl.a. finne ut når og

hvordan skaden oppsto, hva som forbedrer eller forverrer plagen, om smerten er lokal eller

om den er referert osv. Ved diagnostisering blir sykehistorien vurdert sammen med de

kliniske undersøkelsen, som består av et visst antall tester, aktive, passive og siometriske for

hvert ledd. Basisundersøkelsens tester baserer seg på:

• Færrest mulig tester og mest mulig informasjon.

• At andre undersøker tester og finner de samme funn (intertester reliabilitet).

• At man tester den struktur man sier man skal teste (validitet).

Etter basisundersøkelsen kan det bli aktuelt å utføre tilleggstester eller ytterligere utrede

pasienten.

 

 

Klinisk ortopedisk behandling

Utifra en nøyaktig diagnose vil behandler kunne gi adekvat behandling for den skadde

struktur. Både ved diagnostisering og behandling er det viktig at det er et samarbeid mellom

lege og fysioterapeut. Derfor er det viktig at begge yrkesgrupper har samme

kunnskapsbakgrunn. Visse lidelser reagerer best på legens tilnærming, noen har best effekt

av fysioterapi, og noen responderer på en kombinsasjon av legens tilnærming og fysioterapi.

 

 

Tverrfriksjoner

Tverrfriksjoner er en spesifikk massasjeteknikk hvor man masserer på tvers av vevets

fiberretning. Hensikten er å gjenskape normal bevegelighet i den affiserte struktur. Teknikken

fører til bedre gjennomblødning, modullering av arrvev og smertelindring.

 

 

Mobilisering og manipulasjoner

Dersom bevegelsen i et ledd er nedsatt pga. adheranser, kapsulære kontraktuerer,

protrusjoner, eller leddmus, og pasienten selv ikke lykkes i å gjenskape bevegelsen, vil det

være nødvendig å bruke passiv mobilisering eller manipulasjon for å gjenskape den

fysiologiske bevegelsen. Passiv mobilisering kjennetegnes ved gjentatte passive bevegelser med varierende bevegelsesutslag som er innenfor de fysiologiske bevegelser og pasientens toleranse og kontroll. Manipulering utføres ved at leddet bringes til ytterstilling og det gis et lite overtrykk eller overtøyning med høy fart og lite bevegelsesutslag.

 

 

Traksjon

Under traksjon separeres leddene. I klinisk ortopedisk medisin blir traksjon ofte benyttet ved såkalte "bløte" disk-protrusjoner for å reponere nukleus, og ved artritter hvor man tøyer leddnære strukturer som kapsel og leddbånd.

 

 

Tøyninger

Tøyninger blir brukt for å øke bevegelseutslag i ledd og leddnære strukturer ved f.eks. hofteleddsartrose og "frozen shoulder" (adhesive kapsulitt). Tøyninger blir også brukt ved for kort muskulatur.

 

 

Forebygging

Forebygging i klinisk ortopedisk medisin har til hensikt å forhindre at belastningslidelser oppstår, forhindre viderutvikling og tilbakefall. I forbebyggende klinisk ortopedisk medisin legges det vekt på riktig bruk av kroppen (arbeidsteknikk) og tilpasning av redskaper, stol, bord etc. til menneskets fysiologi og anatomi.

 

 

Annen behandling

Både leger og fysioterapeuter har grunn- og videreutdanning som gjør at de fort bruker andre behandlingsformer i tillegg til de ovennevnte behandlingsformer, f.eks. medikamentell behandling, trening, ryggskole, McKenzie øvelser, rehabilitering, elektroterapi osv.

 

 

Utdanning

Utdanningen i Klinisk ortopedisk Medisin er åpen for leger og fysioterapeuter. For bedre å kunne hjelpe pasientene anser vi det som svært viktig at leger og fysioterapeuter har samme utdanning som basis for undersøkelser og behandling.

 

Nytt psykomotorisk fysioterapi-tilbud i Bodø

Vår nye kollega, fysioterapeut Vibeke Beritsdatter Svarholt, har ledig kapasitet for psykomotorisk behandling fra april 2014.

 

Hun har også ledig kapasitet fra mars 2014 for nevrologiske vurderinger og utarbeidelse av behandlingstiltak.

 

Vibeke har lang fartstid som fysioterapeut, med bakgrunn fra fysioterapiavdelinga på NLSH, hvor hun var tilknyttet nevrologisk avd., og Rehabiliteringsavdelinga Bodø kommune. Hun har lang erfaring innen utredning og behandling av pasienter med slag, MS, hodeskader, Parkinson, nevropatier, rygg- og nakkeproblematikk og spørsmål om nevrologi vs. konversjonslidelser. Hun har Advanced-nivå i Bobath-konseptet.Hun har også lang erfaring med å koordinere rehabiliteringsprosesser, samarbeide med andre faggrupper og instanser og med pårørende. Hun har god oversikt over det kommunale hjelpeapparatet.

Hun ansees som en ressurs innen dette feltet, og vil kunne bistå med vurderinger vedrørende nevrologiske pasienter og forslag til behandlingstiltak. Hun kan også gjøre second opinion-vurderinger ved behov.

Hun er nå i gang med spesialisering i psykomotorisk fysioterapi, og virksomheten hennes vil primært være rettet mot dette feltet. Hun vil ta imot pasienter både til individuell vurdering/behandling og til trening i bevegelsesgrupper.

Hun vil drive praksis ved Sjøgata Fysioterapi, dels privat, dels gjennom refusjon. Dette med bakgrunn i refusjonsrettigheter/begrensinger under utdanningsforløp.

 

Vibeke kan nåes på telefon 97 58 24 72.

 

 

Piezoelektrisk fokusert ESWT (Sjokkbølge)

for behandling av seneirritasjon av skulder, bustitt problematikk hofte og kalkskulder (EMS PiezoClast ESWT)

 

http://www.ems-company.com/en/medical/products/swiss-piezoclast/

http://www.ismst.com/

http://www.swissdolorclastacademy.com/en/about-the-academy